Lepek a bezlepková dieta

Nesnášenlivost lepku

Nemoci spojené s konzumací lepku mohou být autoimunitní a patří sem celiakie, glutenová ataxie a (Duhringova) herpetiformní dermatitida nebo alergenní povahy.

Celiakie je chronická autoimunitní enteropatie tenkého střeva zprostředkovaná imunitním systémem, vyvolaná přítomností glutenu v potravě u geneticky predisponovaných jedinců. Celiakii způsobuje přítomnost glutenu, resp. peptidů vznikajících štěpením lepku. Po průniku toxických peptidů sliznicí tenkého střeva enzym transglutamináza deamiduje glutaminové zbytky a mění tak vlatnosti peptidů. Modifikovaný peptid pak spouští řetězec reakcí imunitního systému, na jehož konci je poškožení až úplná atrofie klků ve střevní sliznici. Kromě lepku se na počátku celiakie uplatní i vliv složení střevní mikroflóry, proběhlé střevní infekce nebo způsob zavádění lepku do stravy v kojeneckém věku.Klinické příznaky zahrnují známé gastrointestinální potíže, ale třeba i únavnost, podvýživu, retardaci růstu, kožní problémy, aftózní stomatitidu, postižení kostí a kloubů, ale také neurologické a psychiatrické poruchy a neplodnost. Pacienti trpící celiakií mají větší riziko infekcí a větší riziko rozvoje malignit postihujících zejména tenké střevo a jícen.

Bezlepková dieta, co do ní patří

Přirozeně bezlepkové cereálie a pseudocereálie a výrobky z nich – rýže, kukuřice, jáhly, teff, čirok, pohanka, amarant, quinoa, bezlepkové ovesné vločky a mouky. Brambory, luštěniny, mléko a mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, maso, vejce, cukr a med, oříšky a semena.