Golfová etiketa v praxi

Jak jsme se již několikrát zmínili, golf není hokej ani fotbal a má velice specifické normy chování. Určitě se vám vyplatí přečíst si základy golfové etikety, protože potom se budete cítit na hřišti jistěji a více se budete moci věnovat golfové hře samotné. Hlavní je pro vás to, že je třeba se řídit zdravým rozumem a základy slušného chování, což jsou hlavní předpoklady pro dodržování etických norem, o kterých ani nevíte.Golf vyžaduje spoustu soustředění a pokud se snažíte patovat nebo trefit míček na fervej, bude to mnohem složitější, pokud někdo hlasitě komentuje své nebo cizí údery a chová se jakýmkoli způsobem rušivě.

 • Ticho a klid při golfu

Na golfovém hřišti je třeba chovat se tiše. Golf vyžaduje spoustu koncentrace a přestože svými průpovídkami a komentáři neobtěžujete lidi ve vaší skupině, na hřišti kolem jsou další lidé, které to může naprosto oprávněně rušit ať je váš vtip jakkoli dobrý. Zásada je tedy nemluvit hlasitě a raději svižně chodit než běhat poklusem. Je zde na místě zmínit se i o sebeovládáni, které je důležité především pro ostatní hráče a nejen pro Vás. Jestliže budete svou nespokojenost (to bude bohužel zpočátku častější případ) nebo spokojenost dávat příliš hlasitě najevo a u toho gestikulovat a mlátit golfovými holemi, koncentraci ostatních hráčů to opravdu nepomůže a oblibu si tím nezískáte.

 • Bezpečnost na golfovém hřišti

Rána golfovou holí či míčkem nemusí vždy skončit dobře. Proto nešvihejte nikdy proti jiné osobě (odletět mohou totiž nejen kamínky a hlína s trávou, ale dokonce i Vaše golfová hůl, pokud máte příliš volný grip, což Vám bude často doporučováno trenérem). Letí-li po odpalu golfový míček směrem, kde můžete někoho ohrozit, okamžitě křičte FÓR a ne bacha. Rozhodně nezůstávejte ticho. Toto je opravdu ta pravá chvíle, kdy na hřišti můžete naprosto beztrestně zařvat (trestné je zde naopak být ticho a hrát mrtvého brouka).

 • Jízda vozíkem po golfovém hřišti

Zásada je jezdit nepříliš rychle a sledovat pozorně okolí, aby nedošlo ke kolizím. Golfové kluby mají různá pravidla použití vozíků při různých povětrnostních podmínkách i z různých jiných důvodů.
Řiďte se pravidly použití vozíků jako jsou:

jezděte pouze po cestách – toto je pravidlo, které hřiště obzvláště vyžadují, když je mokrý povrch a nechtějí, aby jim motorizované vozíky svými koly zničily fairwayový trávník.

 • Pravidlo 90 stupňů:

toto pravidlo požaduje, abyste zůstali na cestě, dokud nejste u svého míčku (v 90-stupňovém úhlu). Teprve potom můžete sjet z cesty a jet přímo ke svému míčku. Po odpalu jeďte přímo k cestě. Dodržování tohoto pravidla snižuje poškozování trávníku, i když Vám dovoluje dojet až k míčku.

Nikdy a za každých okolností nejezděte s vozíky (motorovými i nemotorovými) na greeny a odpaliště. Často jsou na golfových hřištích ukazatele, kde si máte vozíky zaparkovat, proto je následujte. Za každou jamkou je ukazatel na další odpaliště (next tee), proto pro zrychlení hry a rychlé opuštění dohrané jamky parkujte ve směru u těchto cest.

 • Hrajte svižně a vhodně využívejte čas na golfovém hřišti

Pokud golfisti musí čekat příliš dlouho mezi jednotlivými odpaly, začnou být netrpěliví, ztrácejí koncentraci a začnou jim tuhnout svaly.
Zde je několik pravidel, které můžete udělat, abyste udrželi správnou rychlost hry:

Nečekejte, až na Vás dojde řada a rozmýšlejte s předstihem, zatímco odpaluje jiný hráč, jakou golfovou hůl použijete, zda půjdete přes vodu nebo okolo – prostě buďte připraveni.

Jakmile dojdete ke greenu, zjistěte, kterým směrem půjdete na další odpaliště a nechte Vaše golfové hole na této straně greenu.

 • Když se přesunujete motorizovaným vozíkem:

pokud jeden hráč je na jedné straně fairwaye a další hráč na druhé, nechte jednomu hráči pár golfových holí a jeďte k tomu druhému.

Sledujte flajt před Vámi. Když opouštějí green, měli byste být připraveni odpalovat. Nestarejte se o vzdálenost od skupiny za vámi a nedělejte si starosti, že Vás dohoní. Hrajte hned, jakmile jste připraveni, kdykoliv je to možné. Jestliže jste dohnaní skupinou za vámi, nechte je předběhnout. Dostane se vám poděkování a přání hezké hry.

Pokud nehrajete na golfovém turnaji nebo jiné oficiální akci, můžete hrát „ready golf“, tzn. hráč, který je připraven hrát, by měl hrát, i když není nejdál od greenu. Domluvte se s hráči ve skupině, že budete hrát ready golf, kdykoliv to bude mít smysl. Takhle si ostatní nebudou myslet, že neumíte pravidla a je zdvořilé jim oznámit, že budete hrát ready golf. Významně to urychlí vaši hru, ale před svým odpalem se ujistěte, že každý ve vaší skupině ví, že se chystáte odpálit a Vy víte, kde každý ze skupiny stojí. Jistě nechcete trefit někoho, kdo nedává pozor, nebo dokonce trefit několik lidí najednou.

Zvlnění greenu můžete sledovat v době, kdy jiní patují, takže když dojde řada na vás, vy už jste připraveni.

 • Cvičný green

Cvičný green se liší od toho na hřišti, ale golfová etiketa je stejná. Je zde několik jamek na jednom greenu, aby se sem vešlo více golfistů najednou. Může být zaplněný, ale není důvod k tomu, proč by nemohl být uspokojivě sdílen všemi. Nebude pro vás již zádné překvapení, že hluk zde opět není vítán. Více než jedna osoba může patovat do jedné jamky. Nicméně je nevhodné blokovat jamku, na kterou nehrajete. Poté, co jste si vzali míček z jamky, odejděte dostatečně daleko od jamky, kterou jste právě dohráli, aby další měli volnou dráhu patu. Jeden nevšímající si golfista může blokovat i tři jamky najednou. I zaplněný green má ještě spoustu volného místa. Přejděte si na místo, kde není žádná jamka a můžete v klidu na nějakou volnou patovat.

Cvičte krátké paty nebo patujte s více míčky. Golfové kluby většinou jamky na hřišti i na cvičném greenu přesouvají, abyste si mohli vyzkoušet každý den jiný pat. Nebojte se zkoušet i dlouhé paty, pokud je green volný. Pokud je přelidněný, zdvořilost by vás měla donutit hrát kratší paty.

V každém případě patujte, protože to je nejčastější činnost při golfu a tam se v konečném zúčtování sbírají body.

 • Golfová geometrie

Co má golfová geometrie společného s golfovou etiketou? Hodně. Pokud by někdo vytvořil seznam důvodů, proč dobří golfisté nechtějí hrát s nezkušenými, stoupání na dráhu patu bude na vrcholu seznamu. Existuje pomyslná linie, která spojuje každý míč na greenu s jamkou. Říká se jí linie patu. Jinými slovy linie patu je dráha, kterou pravděpodobně míč pojede k jamce. Váš úkol je dojít ke svému míči a odehrát ho, aniž byste vstoupili někomu do jeho dráhy patu.

V čem je problém, když někomu stoupnu na jeho linii patu? Věřte, nebo ne, ale otisk stopy vaší boty vytvoří důlek na greenu, který může odchýlit míček od původní dráhy. Je to jedna z těch zdvořilostí, které odlišují golf od jiných sportů a které rozdělují golfisty na ty, kteří to dodržují a kteří ne. Také to nepřehánějte a zbytečně ohleduplně se ostentativně nestavte tak, ž není put téměř možné zahrát. Stačí, když dráhu cizího patu obejdete a všem je hned jasné, že víte o co jde.

A na závěr, dostanete-li se na green pěkným chipem nebo lobem a po míčku zůstane malý důlek (divot), použijte vypichovátko (vypichovátko) a green opravte.

 • Rychlost golfové hry

Předpokládejme, že jdete hrát ve čtyřech. Pokud každý jednotlivě ztratí 5 sekund při každé ráně a má jich za hru 90, pak si sečtěte, kolik to dělá minut. Sedm a půl minuty. A to je na jednoho hráče, takže na celý flajt to je necelých 30 minut.

Třicet promeškaných minut a to nepočítáme odhozené golfové hole, hledání míčů, flirtování se spoluhráčkami,… Svižná hra je základem příjemné hry. Ti z vás, kteří znáte základy golfové etikety víte, že etiketa se soustředí hlavně na zdravý rozum a efektivnost. Pokročilá golfová etiketa ale vyžaduje větší povědomí o našem okolí, ostatních hráčích a hře samotné a používat tyto zásady. Zde je třeba také zdůraznit, ze na golfu se neběhá a přestože občas na golfu takovéto běžce vidíte, nesnažte se je kopírovat. Tzv. Tempo golf, kdy se běžci jen málo soustředí na kvalitu ran a pohodu hřiště, je lepší vyměnit za pul maratón s deseti kilovým ruksakem na zadech:-)

 • Mobilní telefony na golfovém hřišti

Zásadou je telefon nepoužívat a když, tak rozhodně vypnout zvonění. Když už ho potřebujete použít, omezte to na minimum. Při turnajích už je to přímo trestný čin, ze který si vysloužíte trestnou ránu a proto si vždy, když už mobil nedokážete vypnout zapněte tichý režim.

 • Zaznamenáváni skóre

Každý ví, že existuje rekreační golf a turnajový golf a že nejsou stejné. Pokud se nehraje o ceny nebo peníze, nic moc se neděje. Golfový turnaj je ale něco jiného a tam jste zavázáni ostatním hráčům být spolehlivě přesní. Pokud má někdo problém se zapamatováním skóre, přistupujte k tomu, jako že to je jeho upřímný omyl.

 • Jedna rada na závěr.

Z nějakého důvodu se mnohem častěji pamatuje a zapisuje skóre o ránu nižší, než tomu tak bylo ve skutečnosti. Proto si to především na turnajích dobře ohlídejte.
Sázky na golfu

Podstatou sázky je co, ne kolik. Pokud se neradi sázíte, ihned se omluvte. Jestliže jste do toho ale šli, jste povinni zaplatit. S dlužníky už nikdy nikdo nebude chtít hrát.
 

Golfové rady porady

Základním pravidlem je být vždy pozitivní a NIKDY nenabízet radu. Pokud s někým hrajete poprvé, buďte při hodnocení jeho golfového švihu konzervativní a nechvalte ho nebo nekritizujte. Nejdřív vysledujte jeho hru a chování, než zjistíte, co je jeho dobrá a co špatná rána. Nepředpokládejte, že mají všichni stejná měřítka jako Vy. Každý golfista už se někdy zeptal: Co, sakra, dělám špatně? Odpověď se nevyžaduje. Není to výzva nebo dokonce prosba. Je to řečnická otázka. Lepší hráči se musí ubránit pokušení sdílet takové projevy s ostatními. Pokud někdo nabídne pomoc – a Vy chcete tu radu vyslechnout – je lépe to udělat na driving range. Hrající hráči by neměli být zatíženi lekcemi golfu na golfovém hřišti. Po hře budete schopni se lépe soustředit na rady svého učitele golfu.

 • Odpalujte

Když přijedete na odpaliště a fairway je volná, je čas odpálit. Čas běží. Není time out nebo dokonce střídání stran jako u tenisu. Ztracený čas se nikdy nedá vrátit a v golfu to platí dvojnásob. Dělejte jen jeden cvičný švih. Čím víc jich uděláte, tím mechaničtější bude váš švih a ztrácí se jeho svižnost. Strnulé sledování míče nebo dlouhé stání nad ním způsobuje napětí v těle. Více cvičných švihů také výrazně zpomaluje hru.

 • Golfová hra - Špatná hra

Je vypozorováno, že polovinu lidí nezajímá, že jste měl sedm a druhá půlka si přeje, abyste měl osm. Věřte mi, že nikdo nechce slyšet Vaší omluvu, vysvětlení nebo analýzu odpalu, přestože Vám to tak zrovna přijde. Samozřejmě každému z nás se občas něco takového povede. Společnost by měla být na rozpacích z Vašeho hooku. Ovládněte se a omezte se na krátký neutrální výrok, který nikoho nepohorší, ale Vám se přece jen maličko uleví.

 • Golfové hřiště - Zastavujte se

Někteří hráči mají problémy s brzdami, nikdy se úplně nezastaví. Pozastaví se, šourají se, otálejí, ale nikdy se nezastaví. Úplně se zastavte, zatímco někdo odpaluje. Teprve potom jděte.

 • Označení golfového míčku

Neptejte se a okamžitě si označte svůj míč na greenu. Pokud není nikomu v cestě, nechte ho ležet. Otázka: Mám si míč označit? je zbytečné rozptýlení. Není to prohřešek, ale je to ztráta času. Pokud byste museli položit markovátko do dráhy patu jiného hráče, položte kolmo vedle míčku hlavu patru a na jeho délku vpravo nebo vlevo položte markovátko. Nezapomeňte ale míček před patováním položit do původní pozice. Pokud váš míček zůstane pár centimetrů před jamkou a vy ho už nechcete označovat, můžete ho dohrát, pokud to hráčům oznámíte.

 • Golfové hřiště - Kde stát

Pokud sledujete někoho odpalovat, nestůjte přímo za jeho zamýšlenou dráhou letu. Je to porušení pravidel, pokud je to váš spoluhráč a navíc to ruší pozornost, protože vás může hráč periferně vidět. Stoupněte si tak, abyste viděli, kam míček letí. Není to pouze zdvořilost sledovat, kam míček letí, ale zrychlíte tím hru a možná ušetříte náklady vašemu partnerovi za míček a trestné rány za ztracený míček. Také se tím procvičujete ve sledovaní míčku, což je v golfu víc než důležité. Vždyť ztracený míček se může hledat jen pět minut.

 • Děkujte za ohleduplnost

Pokud někdo něco udělá dobře, pokud se všichni snaží udržet plynulost hry, nestoupají na linii patu, dejte jim vědět, že si toho ceníte. Neberte to jako samozřejmost. Poděkujte jim.

 • Zapamatujte si, kterým golfovým míčkem hrajete

Všechny golfové míčky mají značku a číslici (obvykle 1,2,3,4). Zapamatujte si oba údaje, zkušenější hráči si dávají na míček vlastní značku (nejčastěji tečky okolo značky míčku). Pokud si míček neoznačujete, řekněte si na začátku hry navzájem s ostatními hráči, kterým míčkem hrajete, abyste si případně při shodě mohli ještě míček vyměnit a nedošlo k záměně na hřišti.

Vždy si zkontrolujte, že míček, který se chystáte odpálit, je Váš (ale bez jeho zvednutí), protože klidně může být i hráče, který hraje vedlejší jamku. Umíte si představit ten trapas, když odpálíte cizí míček?

 • Vezměte si víc golfových holí i míčků

Pokud jdete odpalovat a golfový bag si necháte jinde, vezměte si pro jistotu víc golfových holí a náhradní míčky. Nenechávejte golfové vozíky daleko od greenu. Pokud jste trefili green, vezměte si golfový vozík a přibližte ho ke greenu, ať se pro něj nemusíte po dohrání jamky vracet. Pokud váš míček přeběhl green, vezměte si s sebou golfovou hůl, se kterou budete čipovat i patr ať se pro něj nemusíte kolem celého greenu opět vracet a zdržovat tím ostatní ve hře.

 • Golfové hřiště - Obsluha praporkové tyče na greenu

Pokud se někdo, kdo hraje z greenu, dotkne míčkem tyče, dostane při hře na rány dvě trestné rány a při hře na jamky ztrácí jamku.

Pokud jsou všichni hráči poblíž jamky, mohou tyč odložit na zem.

Pokud ale někdo hraje z větší vzdálenosti a nevidí jamku, může mu někdo tyč obsluhovat. Tzn., že si stoupne za ni, drží ji a zvedne ji, až hráč zahraje a než se míč dostane k jamce. Dejte si pozor, abyste při držení tyče také nedělali stín nad jamkou, protože to stěžuje zaměření.

Pokud hráč hraje z fringe, může si vybrat, zda chce nechat tyč v jamce nebo ne nebo může někoho poprosit o obsluhu. Pokud tyč chce nechat v jamce, nechte ji tam.

 • Zapisování skóre

Nezapisujte si skóre dřív, než dojdete na další odpaliště !!!

 • Rekreační golf

Pokud nehrajete golfový turnaj, je zlepšování vaší hry důležitější než skóre. Pokud se učíte, není nevhodné porušit pravidlo pro zrychlení hry. Zvedněte míček, pokud máte na dané jamce přes 10. Dropněte si míček z lépe hratelné pozice, nesnažte se ho odpálit z křoví. Pokud máte pochybnosti, zeptejte se ostatních.

 • Tee time

Tee time je golfový způsob rezervace. Nejsou povinné, ale jsou doporučeníhodné, zvláště o víkendech a prázdninách. Předpokládejme, že chcete pozvat známého do oblíbené restaurace v pátek večer. Neočekáváte, že byste měli po příchodu ihned volné místo, aniž byste si ho předem rezervovali. V golfu to je to podobné. Tee time vám zaručí volno v daný čas. V týdnu navečer pravděpodobně nebudete potřebovat rezervaci tee time. Ale je dobré si to předem ověřit. Nikdy nevíte: hřiště může být zavřené, mohou pořádat turnaj, greeny se mohou opravovat. Rezervaci tee time na víkend musíte udělat s dostatečným předstihem.

Rezervace tee time se liší podle hřišť. V České republice snad není nikde potřeba podplácet, abyste se dostali na hřiště. Rezervace se dělají většinou jen na týden až dva dopředu a vaši rezervaci byste měli dělat jen s čestnými úmysly. Pokud se nebudete moct dostavit, zavolejte a zrušte rezervaci, abyste uvolnili váš čas někomu jinému.

Pokud jste dostali tee time, očekává se, že svůj flight zaplníte nebo pokud vás bude míň, upozorníte rezervační místo na nedoplněný flight. Na tréninkových odpalištích mohou čekat jednotliví hráči, kteří by se rádi připojili k některému nedoplněnému flightu (stejně jako čekají lyžaři u přeplněných vleků) – to samé můžete udělat i vy, jen musíte být připraveni čekat.

Tee times jsou většinou rezervovány po 10 minutách. Pokud se první odpaliště zaplnilo a je na něm ještě skupina před vámi, zůstaňte v povzdálí z jejich perspektivy, abyste je svou přítomností nerušili. Není nic rušivějšího, než řada naštvaných čekajících golfistů na prvním odpališti, kteří si povídají a zuřivě provádějí cvičné švihy. Volný čas by radši měli trávit na cvičném putting greenu, který je většinou u lepších hřišť blízko.

 • Včasný příjezd na golf

Není potřeba nějak zvlášť zdůrazňovat, že dochvilnost by měla být samozřejmostí pro klid duše, a tedy i hru, každého. Přesto to musíme uvést, protože se to stává. Člen parkující auto, zatímco jeho skupina už má začít hrát, je jasně a bezpochyby nevychovaný. Takový přístup není moc prospěšný dobrému golfu, oproti běhání na poslední chvíli na letadlo, bez kterého se správná obchodní cesta neobejde. Samozřejmě někdy se nedá nic jiného dělat, ale aspoň se snažte.