Zelená karta

ZELENÁ KARTA - už žádné zkoušky!

První krok na cestě ke zdvojnásobení členské základny je učiněn. Noví hráči už nebudou skládat zkoušky, aby získali právo vstoupit na hřiště. Věc, která spoustu potencionálních začátečníků odradila, je po sobotě 23.ledna 2010 pasé. 

Vehementní diskutéři o procesu udělování tzv. zelených karet přišli rázem o téma. I když zasedání sportovně technické komise České golfové federace už vlnu debat vyvolalo, její předseda Karel Vopička nepředpokládá potíže při zavádění novinky do praxe. Podle něj vlastně o novinku v pravém slova smyslu nejde. "Připomněli jsme klubům, že to na nich záleží a vždycky záleželo. Ani jsme nic nemuseli měnit," komentoval Vopička pro golf.idnes.cz úpravu onoho slavného Dodatku č.III.

Osvědčení pro hru na hřišti

Změna v novém soutěžním řádu, jak bude předložen březnové konferenci ČGF, je v tomto bodě vlastně jen "jazyková". Místo pojmu "zkouška způsobilosti" zavádí český golf termín "osvědčení pro hru na hřišti". Nyní se již nebudou muset vyplňovat testy. 

S roustoucí členskou základnou a přijímáním čerstvých golfistů na hřiště se oslabilo povědomí o golfové etiketě, tolik střeženém klenotu této "hry gantlemanů", v níž si je každý sám sobě rozhodčím. Zabránit tomu má nově vzniklá instituce tzv. garanta. V každém klubu jich může být několik, rozhodně víc než trenérů. Povolovat adeptům golfové hry vstup na hřiště budou právě garanti. Každý golfový klub si mechanismus nastaví, jak bude potřebovat. Samozřejmě základem zůstává, že garant půjde s novým hrýčem na hřiště.

Profesionálové a cvičitelé

Nová praxe vyvolává dojem, že jde o definici kruhem. Svou vstřícností vlastně láká další a další hráče, pro něž je v České republice už teď připraveno dost hřišť a další vznikají. Cíl plánu "Hraj golf -změň život aneb 10.000 golfistů do roku 2013" je jasně definován samotným názvem.

Vyvolá-li plán po svém březnovém spuštění opravdový příliv lidí, kteří se chtějí naučit ovládat golfové hole a praviodla golfu, nemusí pro ně být dost trenérů. "Nesmí tady být fronta. Proto budou vycvičeni cvičitelé a vytipováni lidé se zkušenostmi, kteřý budou garanty," zacykluje Vopička rozhodnutí STK.

Pouhá úprava pojmů v soutěžním řádu se tak může jevit jako revoluce v českém golfu. Nebo ji může odstartovat. Garanti nezůstnou bezejmenní. Oficiální server ČGF bude u každého nového hráče při udělení základního handicapu zveřejňovat jméno garanta na důkaz, že přebírá osobní odpovědnost za to, komu povolil vstup na hřiště.

Zdroj:golf.idnes.cz 

Tedy naše rada je - nežli se pustíte do hledání garanta pro vstup na hřiště, měli byste absolvovat alespoň 3 měsíční trénink alespoň 2x týdně a něco mezi 10-25 hodin pod vedením trenéra či cvičitele.

To samozřejmě velice závisí na individuálních schopnostech každého z nás, ale s takovýmto časovým horizontem je opravdu potřeba počítat. Rozhodně ale buďte podezíraví když Vám některý golfový klub nabízí týdenní kurz na jehož konci získáte osvědčení pro hru na hřišti a garant vás pustí na golfové hřiště. S tím bude patrně souviset i cena tohoto kurzu. Pokud totiž nejste absolutní sportovní talent, za týden sice zvládnete základy, ale na to, abyste si mohli s radostí zahrát na hřišti to zdaleka nebude. Golf prostě potřebuje trpělivost a čas. Užitečné je trenéra golfu donutit k tomu, aby Vám vysvětlil, jak u něho takovéto pořízení osvědčení pro hru na hřišti vypadá a na kolik to dohromady přijde. Jakmile se Vám bude zdát, že informaci nedostáváte úplnou, oznamte, že si to tedy budete muset zjistit jinde a máte už jistý typ. Za své peníze máte právo se dozvědět co nejvíce.

Tipy jsou následovné: trenér se s Vámi dohodne a spolupracuje, což je varianta nejlepší, protože již máte k němu důvěru.

Další možnost je, podívat se na stránky hřišť , které čas od času mají akce pro nové hráče. Tam je často podmínka vstupu do klubu, takže to si ohlídejte a velmi dobře se seznamte s veškerými podmínkami členství. Někde pro Vás může být členství výhodné diky zlevněným green fee, někde zase je velice levné.