Historie golfu

Golf a jeho historie

Počátky golfu se vztahují k roku 1400, kdy se podobná hra hrála ve Skotsku, poblíž St. Andrews. Hra se v 15.století ve Skotsku natolik rozšířila, že ji král Jakub II. musel zakázat, protože jeho družina posedlá hrou díky tomu zanedbávala své povinnosti a především výcvik lukostřelby. Až v roce 1457 byl vydán zákaz hraní golfu dokonce výnosem skotského parlametu, což je první doložená písemná zmínka o dnešní hře. Vše ale nasvědčuje tomu, že lid Skotska na tento zákaz příliš nedbal a i následné opětovné zákazy golfu byly stejně tak jako ten první zcela ignorovány. Proto musel být tento zákon 40 let poté zrušen.

Další zmínky o zápalu pro golf pocházejí ze 16.století, kdy byli bývalí farníci trestáni za to, že hrají golf v době, kdy se čte kázání. V St. Andrews byli v roce 1599 farníci pokutováni malými obnosy, za první dva přestupky, než přišel "pranýř kajícníků." Během 16. století již si hra vybudovala své pevné postavení na východním pobřeží Skotska a začala se šířit dál. V té době byl již golf oblíbenou hrou a těšil se úctě v těch nejvyšších společenských kruzích a první známou golfistkou byla skotská královna Mary. Ta se dostala dokonce do konfliktu s církví, když údajně hrála golf několik dnů po vraždě svého manžela, lorda Darnleyho v r. 1567. Právě tento královský zájem o hru přispěl k tomu, že golf se rozšířil po celém Skotsku a nakonec pronikl i za jeho hranice. Přes velkou oblibu golfu však trvalo dalších 150 let, než se objevily první pokusy vnést do hry nějakou organizovanou strukturu . Nadšencům prostor pro jejich vášeň nechyběl, protože od severu až na jih Skotska se táhne podél pobřeží pásmo hřišť, zvanými "links". Je tam půda nevhodná pro pěstování plodin, zato je to však dokonalý terén pro provozování golfu. Během 18.století zažil golf další záchvěvy po organizaci hry a začalo se s tvorbou všeobecně uznávaného seznamu pravidel. V té době vznikl i první klub, o jehož existenci máme důkazy. Byl to Honourable Society of Edinburgh Golfers-neboli Ctihodná společnost golfistů edinburghských, ustanovený v roce 1744. Jak golf získával na oblibě, nevyhnutelně se šířil na jih i východ kontinentu a v konečné řadě doslova do každé země na mapě světa.

Revoluce v golfu nastala v době průmyslové a imperiální rozpínání vikroriánské éry, kdy se rozmohla anglická střední třída a s nárůstem peněz a volného času začalo mnoho zámožných viktoriánů napodobovat královskou rodinu a odjíždělo na víkendy do Skotska. Další rozkvět golfu byl podmíněn dvěma fakty-vynálezem míčku /gumáku/, zvaného "guttie" a rozvojem železnice. Míček z gumy nahradil drahý kožený míček plněný spařeným peřím a tím se stal golf finančně dostupný i pro skotské pracující. Zlepšení železniční dopravy pomohlo dopravě golfových nadšenců a podél železničních tratí vznikala nová golfová hřiště. Zatímco ve Skotsku hrály golf všechny společenské vrstvy, v Anglii se hrou zabývali především příslušníci středních a vyšších vrstev a svým členstvím v klubech potvrzovali svou výlučnost. Tato anglická představa o golfu jako nedílné složce života gentlemana se stala výrazným fenomenem, který se společně s hrou přenesl do Spojených států. Největší zásluhy o proniknutí golfu do USA v pionýrských dobách jsou připisovány Johnu Reidovi a Robertu Lockhartovi, kteří údajně dovezli do Ameriky první hole a vybudovali první golfové hřiště. Také založili v roce 1888 golfový klub s názvem St. Andrews. Za zmínku v bohaté historii rozvoje golfu po světě jistě stojí Švédsko.To má nejen vedle Velké Británie největší počet hráčů, ale Švédové významně ovlivnily hru zavedením systému tzv. i "zelených karet", který vyžaduje od začátečníků složení praktické a písemné zkoušky, než dostanou oprávnění hrát na řádném hřišti. Konec 19.století znamenal velký rozmach v počtu nově postavených hřišť - v USA vzniklo v té době přes 1000 hřišť. S hřišti přišli i noví hřáči a do dospělého věku dorostl i profesionální golf. Ten se všal týkal zatím jen můžu a ženský golf zůstával amatérským sportem ještě dlouho po 2. světové válce. Až v roce 1949 se v Americe nesměle utvořila Asociace profesionálních golfových hráček (US LPGA). Muži již pořádali profesionální turnaje i na mezinárodní úrovni, z nichž nejslavnější je Ryder Cup, kdy proti sobě bojují nejlepší hráči Ameriky a Evropy, ale ženy svou obdobu takovéhoto mezinárodního měření sil dostaly až v roce 1990, kdy vznikl Solheim Cup.

Po této krátké exkurzi do historie golfu se zdá, že se za těch několik století příliš nezměnilo, protože golfová posedlost je i dnešní realitou. Změnila se ovšem hůl a kožené míčky, vycpané spařeným peřím. K významným změnám došlo především ve vývoji pravidel golfu, jak je známe nyní. V každém případě se fakt, že golf byla královská hra odrazilo v etiketě golfu, která je velice specifická, přestože i ta se stále vyvíjí a uvolňuje. Obrovským vývojem prošlo také golfové vybavení. Až do roku 1870 byly golfové hole kovány kováři a až od počátku 20 století se objevili drážky na holích, vytvářející zpětnou rotaci a delší dolet golfového míčku. To by už však byla další zvláštní dlouhá kapitola, která se neustále rozvíjí.